Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Středoškoláci v Plzni se stali na den europoslanci a ministry

Poslední říjnový den 31. 10. 2018 se v Plzni uskutečnil projekt „Rozhoduj o Evropě: Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. V zastupitelském sále na Krajském úřadě Plzeňského kraje se tento rok sešli středoškoláci z Plzeňského kraje v rolích členů Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, aby na půdě svého orgánu i společně jednali o omezování používání plastů.

Regionální semináře tohoto projektu pořádané neziskovou organizací EUTIS ve spolupráci se sítěmi Eurocenter a Europe Directů umožňují středoškolským studentům z České a Slovenské republiky se vcítit na jeden den do rolí europoslanců a ministrů členských států Evropské unie a rozhodovat o vzniku a podobě nových legislativ. Studenti si také na vlastní kůži vyzkouší, jak těžké je prosadit své požadavky a že ve většině případů úspěšnost vyjednávání závisí na ochotě dělat kompromisy. Součástí letošní simulace byl také strukturovaný dialog s vybranými odborníky z Plzeňského kraje.

Po oficiálním zahájení akce a seznámení zástupců institucí s průběhem dne a jednacím řádem došlo k samostatnému jednání o směrnici na půdě Evropského parlamentu a Rady Evropské unie na téma omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí. Studentům byl již předem přidělen členský stát či politická frakce a jejich pozice k projednávané problematice, aby byli obeznámeni s tím, jaký postoj mají hájit a případně jaké návrhy se mají snažit prosazovat. V obou institucích probíhala simulace podobně – nejprve europoslanci či ministři vyjádřili svůj postoj ke směrnici jako celku a poté k jednotlivým článkům a bodům legislativního návrhu Evropské komise, přičemž se studenti mohli vyjadřovat či dotazovat svých kolegů ohledně jejich postojů a návrhů. Po projednání všech článků mohli studenti přijít s návrhy na změny článků, o kterých se po jejich zdůvodnění navrhovatelem hlasovalo. Dopolední jednání završila pauza na oběd.

Odpolední část simulace se nesla v podobném duchu, avšak jednání bylo pro obě instituce společné. První částí společného jednání bylo seznámení ministrů s odhlasovanými změnami směrnice v dopoledním jednání Evropského parlamentu a naopak. Mezi studenty probíhala ohledně některých bodů velmi vášnivá diskuze. Následovalo hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích – návrhy schválené nadpoloviční většinou byly přidány do konečného návrhu legislativy. Posledním bodem odpoledního jednání bylo hlasování o společně vytvořeném návrhu legislativy, který byl nakonec nejnižším možným počtem hlasů přijat.

Součástí odpoledního programu simulace byl pak také strukturovaný dialog s krajskými odborníky z oblasti školství, zdravotnictví a regionálního rozvoje. Studenti měli na výběr ze tří témat z každé oblasti, přičemž si odhlasovali diskuzi o podpoře technického vzdělávání, dostupnosti zdravotní záchranné služby a dostupnosti pracovních míst v Plzeňském kraji.

Na závěr byli z každé instituce vyhodnoceni tři nejlepší europoslanci a ministři, kteří obdrželi hodnotné ceny. Mezi hodnocené kategorie patřila například schopnost prosadit své návrhy, přijít s konstruktivními návrhy a kritikou, ale i schopnost obhajovat stanovisko své frakce či státu. Vítězové z obou institucí dostali pozvání na pětidenní simulaci pro celou Českou a Slovenskou republiku, která se uskuteční v Brně. Ostatní však nemusí zoufat a mohou se na tuto simulaci také přihlásit, přičemž jejich výběr bude probíhat na základě jimi napsaného eseje na téma Budoucnost v Evropě. Zástupcům Plzeňského kraje přejeme hodně štěstí a držíme jim palce.  

Autor: Markéta Hanzlíčková, stážistka Eurocentra Plzeň
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty