Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

V Plzni se diskutovalo o sociální politice s europoslankyní Martinou Dlabajovou

V pátek 13. dubna se v Plzni uskutečnily hned dvě debaty za účasti poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové. První pro veřejnost s názvem "Měli bychom chtít více, nebo méně ‛sociální Evropyʼ?" proběhla na půdě Západočeské univerzity v aule v Jungmannově ulici. Druhá pro odborníky s názvem "Sociální politika EU: Příležitost nebo rána české konkurenceschopnosti?" se uskutečnila v sále Luďka Pika na plzeňské radnici. O obě debaty byl velký zájem.

Diskusní setkání uspořádal zpravodajský portál EurActiv.cz a Eurocentrum Plzeň ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky a za podpory Evropského parlamentu. Akce byla zorganizována v rámci projektu Bridging the gap between the regions and the European Parliament a v návaznosti na jedno z témat Národního konventu o EU.

Dopolední debaty "Měli bychom chtít více, nebo méně ‛sociální Evropyʼ?" na půdě Západočeské univerzity (ZČU) se kromě europoslankyně Martiny Dlabajové, mezi jejíž priority patří zaměstnanost a sociální práva, zúčastnila odbornice na lidská a sociální práva Helena Hofmannová z Univerzity Karlovy a proděkanka pro mezinárodní vztahy Fakulty právnické ZČU Monika Forejtová.

Na začátku Helena Hofmannová nastínila problematiku sociálních práv v oblasti práva. Upozornila mimo jiné na důležitý problém, že sociální práva nejsou přímo vymahatelná. Na tento výklad pak navázala europoslankyně Martina Dlabajová, která vysvětlila, jaký postoj má Evropská unie k sociálním právům a jak by se měly možnosti sociálních práv do budoucna měnit (byla řeč například o sdílené ekonomice). Stěžejním bodem diskuse se stala rozdílná úroveň mezd v členských státech Evropské unie, kdy europoslankyně Dlabajová hájila názor, že není možné, aby byla v Evropě jednotná mzda, protože by měla negativní vliv na ekonomiku a na další směřování jednotlivých států. Naopak je dobře, že mzda je v členských státech odlišná, protože to značí konkurenceschopnost.

Když se debata pomalu chýlila ke konci, přišla Helena Hofmannová se zajímavou reflexí, že životní úroveň v Evropské unii je vysoká, nečelíme tak žádné sociální krizi, ale spíše krizi identitární. V této souvislosti vznesla k posluchačům otázku: „Proč tolik prahneme po referendu o vystoupení z Evropské unie, když právě díky ní je teď naše republika na svém vrcholu?“ Tato myšlenka vzbudila u posluchačů ohlas, někteří ji otevřeně komentovali, a dávali tak najevo své názory.

Na odpoledním kulatém stolu "Sociální politika EU: Příležitost nebo rána české konkurenceschopnosti?" v sále Luďka Pika na plzeňské radnici spolu s europoslankyní Martinou Dlabajovou vystoupili jako panelisté Radka Trylčová, ředitelka Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje (RHK PK), Filip Zapletal, vedoucí odboru sociálních věcí za Plzeňský kraj a Jindřich Brabec, předseda Regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Úvodní slova patřila jednotlivým panelistům. Europoslankyně Dlabajová předestřela, jaké jsou současné otázky v oblasti sociální politiky, které řeší Evropský parlament. Především poukázala na sociální legislativu, jako je například zákon o minimálních mzdách. Zmínila se taky o velmi diskutované směrnici o vysílání pracovníků.

Na to navázala Radka Trylčová z Hospodářské komory. Ta poukázala na problém, s nímž se potýkají firmy v kraji, a to nedostatek pracovní síly a neustávající příchod investorů ze zahraničí. Jako hlavní problémy vypíchla odliv pracovníků do blízkého Bavorska čili pendlery a agenturní zaměstnávání lidí z východu, ke kterému jsou firmy nucené právě kvůli nedostatku pracovní síly v našem regionu.

Protiváhou Radce Tyrčlové byl Jindřich Brabec z ČMKOS, který upozorňoval na markantní rozdíly ve mzdách u nás a na západě. Z porovnávání mezd u nás a v příhraničním Bavorsku vyplynulo, že průměrná mzda v ČR je nižší než minimální mzda v Bavorsku.

Filip Zapletal nadnesl problém, který je nejviditelnější právě v období nízké nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly, a to jak pracovat s těmi, kteří by pracovat mohli, ale nepracují. Kritizoval především rozdělení zdrojů financování, kdy jsou přidělovány prostředky zvl᚝ na národní, krajské a komunální úrovni, a subjekt, který má na starosti tuto oblast, nemůže jednotlivé finanční prostředky spojit a nakládat s nimi komplexně dle individuální potřeby, ale musí každý prostředek čerpat samostatně na předem určený cíl.

Po úvodních příspěvcích následovala debata všech zúčastněných. Velmi diskutovaným tématem se stala problematika řidičů kamionů, kterou nadnesl zástupce Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia. Europoslankyně Dlabajová uvedla, že o tuto problematiku se aktivně zajímá a že často komunikuje i s řidiči. Velký problém vidí v nové úpravě legislativy, podle které by řidiči kamionů měli s sebou vozit nadměrné množství dokumentů, kterými by se prokazovali při kontrolách. Jednalo by se o další zátěž pro podnikatele. 

Dalším zajímavým tématem byl odliv pracovníků do Německa. Zástupci Úřadu práce zde jako jeden z důvodů mimo vyšší mzdy uvedli, že zaměstnance lákají také německé přídavky na děti zvané Kindergeld. Pro některé zaměstnance jsou natolik zajímavé, že i když mají možnost sehnat stejně placenou práci v ČR, zvolí Německo.

Účastníci se shodli, že obě debaty byly velmi zajímavé a přínosné. Příležitost diskutovat s osobou, která má přímý podíl na tvorbě evropské legislativy, se nenaskytne každý den.

Autor: Miroslava Brůhová a Lenka Švancarová, stážistky Eurocentra Plzeň
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty