Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

I v Plzni se mohli zájemci opět připravit na výběrové řízení do unijních institucí

12. prosince se v Plzni na půdě Fakulty filozofické ZČU uskutečnil po necelých dvou letech seminář o tom, jak získat práci v evropských institucích. Seminářem provázel Marcus Delacor, ředitel společnosti Euphorum, jenž je uznávaným expertem na přípravu uchazečů na EPSO testy.

Akci o pracovních příležitostech v institucích EU a konkurzech do těchto institucí, zajišovaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO), uspořádalo Eurocentrum Plzeň ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci naplňování vládní Strategie podpory občanů ČR v institucích EU. Čechů se dostává k práci v evropských institucích totiž velmi málo.  

Evropská unie hledá pracovníky z různých oborů. Pracovat pro EU znamená spolupracovat s kolegy z různorodého kulturního a odborného prostředí. Většina pracovních míst v orgánech EU vyžaduje znalost alespoň dvou úředních jazyků Unie. Výběrová řízení pro administrátory všeobecného zaměření každý rok přilákají až desítky tisíc uchazečů. Podle služebního řádu je jedinou podmínkou účasti vysokoškolský diplom. Pro uchazeče s určitou úrovní odborných zkušeností úřad EPSO pořádá řadu specializovaných výběrových řízení se specifickými kritérii výběru, která zohledňují odbornou praxi. Tato přizpůsobená výběrová řízení pro odborníky (právníky, ekonomy, výzkumné pracovníky a další) pak mají velmi specifické požadavky, pokud jde o profesní zkušenosti a vzdělání, takže jsou určena výhradně uchazečům, kteří tyto podmínky splňují. Tam, kde je to možné, a s ohledem na počet uchazečů (často se jedná o stovky přihlášených) a na požadované profesní profily, jsou specializovaná výběrová řízení pořádána bez předchozích počítačových testů typu multiple-choice. Výběrových řízení organizovaných úřadem EPSO se mohou účastnit všichni občané EU. V žádné fázi se nerozlišuje mezi interními a externími uchazeči. Všichni uchazeči procházejí rovnocennými testy a pro všechny platí tហkritéria způsobilosti.

Marcus Delacor přiblížil všem zúčastněným, jaké typy otázek na ně mohou v prvním kole výběrového řízení ve formě testů psaných na počítači čekat, a radil, jak správně řešit dané typy otázek. EPSO testy mají 4 hlavní části. První částí testu je správně vyhodnotit konkrétní pracovní situace pomocí nejefektivnějšího a nejméně efektivního řešení. Uchazeči jsou testováni na základě správných rozhodnutí. Druhou částí je logické uvažování, kdy se lze v testu setkat s různými řadami obrazců (čtverci, trojúhelníky a jinými) a uchazeč musí vydedukovat, jaké obrazce budou následovat. Třetí částí testu, kterou ředitel Euphora vysvětloval, byly matematické úkoly. Poslední část EPSO testů tvoří verbální úlohy. V tomto případě se jedná o úryvky často odborných textů, podle nichž mají uchazeči poté vybrat správné tvrzení, které z nich přímo vyplývá. Zde poradil Marcus Delacor posluchačům, aby si nejprve přečetli tvrzení v návrzích jednotlivých odpovědí pod textem a teprve pak si začali procházet větu po větě samotný text, který pak mnohdy není nutné ani přečíst celý, protože lze narazit na to správné tvrzení už klidně na jeho začátku. Takovéto vychytávky mohou pomoci ušetřit drahocenný čas, nebo doba určená na jednotlivé části testu je značně limitovaná.

Závěrem semináře, jehož se zúčastnili převážně studenti politologie a mezinárodních vztahů díky dojednané spolupráci s Fakultou filozofickou ZČU, Marcus Delacor upozornil, že konkurence mezi uchazeči o práci v unijních institucích je obrovská, na EPSO testy se hlásí tisíce uchazečů, a tak je dobré být na ně připraven a nacvičit si je opakovaným zkoušením, případně se nevzdávat a každoročně se na ně přihlásit. 

Autor: Binh Le Thanh, stážista Eurocentra Plzeň
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty