Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Studenti v Plzni diskutovali o budoucnosti eura

„Euro - co sním?“ Tak zněl název debaty, která se uskutečnila 7. prosince v univerzitním areálu na Borech. O euru a dalších otázkách s ním spojených přijel se studenty Západočeské univerzity diskutovat Oldřich Dědek, člen bankovní rady České národní banky a bývalý koordinátor pro zavedení eura v ČR.

„Jak je vlastně euro staré? Je to batole, adolescent, nebo dospělý?“ zeptal se na úvod Oldřich Dědek posluchačů, kteří správně tušili, že euro již dosáhlo plnoletosti. Celá debata se pak nesla v duchu praktických příkladů a přirovnání, aby byla co nejsrozumitelnější. Přednášející se věnoval zejména opatřením zavedeným v eurozóně v reakci na globální finanční krizi. Vysvětlil tak například fungování Evropského stabilizačního mechanismu, z něhož mohou členské státy eurozóny získat pomoc, když se ocitnou v ekonomické krizi. Rovněž upozornil na logický důsledek pro Českou republiku, která není členem eurozóny, tudíž by v případě ekonomických problémů musela hledat pomoc jinde. V této souvislosti Oldřich Dědek poukázal také na skutečnost, že pokud chce Česko do budoucna zaujímat pozici v jádru Evropské unie, mělo by se stát i členem eurozóny. Jelikož jím zatím není, nemůže být ani plnohodnotným členem bankovní unie, a tím pádem nemůže nijak zasahovat do jejího hlavního rozhodovacího orgánu, jímž je rada guvernérů.

Prostor pro dotazy vzápětí dostali i posluchači, které například zajímalo, zda by mohla Česká národní banka (ČNB) svými doporučeními urychlit přijetí eura v Česku. Oldřich Dědek vysvětlil, že ČNB nemůže nijak tlačit na politiky, o případném zavedení eura musí rozhodnout demokraticky zvolená vláda. Sice ČNB poskytuje analýzy, kde jsou uvedena pozitiva a negativa, která jsou spojena s přijetím eura, ale závěrečné rozhodnutí je na politické sféře. Mimo jiné to vystihl slovy: „euro je politický projekt, i když se silným ekonomickým příběhem.“ Navíc ani členové bankovní rady ČNB se podle něj jednoznačně neshodují na tom, zda převládají pro Česko spíše výhody, či nevýhody zavedení eura. Oldřich Dědek přiznal, že z jeho pohledu by pro nás bylo euro výhodné vzhledem k tomu, že máme exportně otevřenou ekonomiku a je pro nás důležitá kurzová stabilita. Nicméně více jak polovina jeho kolegů akcentuje v současnosti argumenty proti zavedení eura a zastávají spíše vyčkávací stanovisko, nebo eurozónu prozatím vnímají jako staveniště.

Přednáška pokračovala bližším představením bankovní unie. Byly zmíněny důvody, proč tato instituce vznikla, jak vypadá její institucionální rámec, jak funguje a podobně. Přednášející se podrobně zaměřil na jednotlivé pilíře, na kterých byla bankovní unie vybudována, a snažil se studentům přiblížit, jak jednotlivé pilíře fungují.  V případě mechanismu jednotného bankovního dohledu, který má v angličtině zkratku SSM, zavtipkoval, že co on si pamatuje, tak tato zkratka pro něj měla poněkud jiný význam, a to Socialistický svaz mládeže. Nakonec upozornil na výhodu, která vyplývá z členství v této instituci. Touto výhodou je fakt, že poskytuje přehled o tom, co se děje v okolí.

Debatu uzavřela řada dalších otázek z publika, které se dotkly i omezení vlivu londýnské City na eurovém trhu po brexitu. Akci připravilo Eurocentrum Plzeň ve spolupráci s Fakultou ekonomickou ZČU v rámci naplňování Koncepce přípravy na EPSO testy a v návaznosti na jedno z témat Národního konventu o EU.

Autor: Lenka Bulínová, stážistka Eurocentra Plzeň
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty