Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Studenti se hravou formou seznamovali s cizími jazyky na Evropském dni jazyků v Plzni

I o letošní Evropský den jazyků v Plzni byl velký zájem. Do bohatého programu, který začínal 26. září v devět hodin ráno a probíhal na několika různých stanovištích v historickém centru města až do odpoledních hodin, se zapojilo přes dvě stě studentů ze základních i středních škol z Plzeňského kraje. 

Stanoviště Eurocentra se tentokrát nacházelo v prostorách Románské knihovny. Účastníkům bylo vždy na začátku vysvětleno, co je čeká a co je to Eurocentrum, zda vědí, kolik je států v EU a kolik má Unie úředních jazyků.

Pak dostali studenti za úkol dát hlavy dohromady a ve dvojicích vymyslet, v kolika evropských jazycích by dokázali pozdravit. Mnozí to zvládli i v deseti jazycích! Následovalo poslouchání několika méně obvyklých evropských jazyků z nahrávek dle výběru studentů, které nejčastěji zajímala například estonština či irština. Studenti se pak pokoušeli přijít na to, do jakých skupin by tyto jazyky zařadili. Neměli problém jmenovat germánské, románské či slovanské jazyky. Přijít však na baltské či keltské jazyky už bylo náročnější a jen výjimečně někdo tušil, že třeba právě estonština spadá do ugrofinské jazykové rodiny. U slovanských jazyků jako polštiny či slovinštiny byli již částečně schopní pochopit z nahrávek smysl textu.

Poté byli studenti rozděleni do pěti týmů, které se proti sobě utkaly ve vědomostním kvízu „Riskuj“ na téma evropských jazyků. Studenti si mohli vyzkoušet své znalosti například z původu cizích slov, různých jazykových zajímavostí či cizojazyčných pořekadel. Oblíbenou kategorií bylo také poznávání evropských jazyků podle jejich psané podoby. Ale největší úspěch slavila sada otázek s názvem "Jak si objednat pivo v různých jazycích" a „Česká slova v jiných jazycích“, kde studenti s překvapením zjišovali, že třeba české slovo „otrok“ znamená ve slovinštině „dítě“ nebo české slovo „záchod“ má v polštině význam „západ“. Bylo patrné, že vědomostní úkoly studenty bavily, s chutí a zápalem soutěžili, v týmech se mezi sebou radili a dohadovali o správné odpovědi.

Nakonec nejen vítězný tým, ale všechny soutěžící čekala sladká odměna. Navíc si studenti odnášeli kromě hezkých zážitků i nové vědomosti týkající se evropských jazyků a za návštěvu stanoviště Eurocentra dostali do svého herního plánu Evropského dne jazyků razítko s písmenkem. Po splnění úkolů na všech stanovištích jim měla vyjít z posbíraných razítek tajenka. Stanoviště byla v letošním roce omezena na počet sedmi, která jednotlivé skupinky obcházely podle předem stanoveného jízdního řádu tak, aby se na všech rovnoměrně vystřídaly vždy po 30 minutách. Kromě Eurocentra si pro studenty nachystaly program například Ruské a Americké centrum, Alliance française či v němčině Tandem a ČojČ kumpanie. 

Autor: Eurocentrum Plzeň
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty