Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko

16.05.2016

Dne 5. května 2016 byl vyhlášen Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko.

Euroregion Glacensis jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko vyhlašuje dnem 5.5.2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. Jedná se o jednu kontinuální výzvu na celé dotační období, příjem žádostí je průběžný. Projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých kol této výzvy. O přidělení dotace bude rozhodovat Euroregionální řídící výbor.

Pro naplnění podmínek a cílů, které jsou definovány pro FMP, bude Správce Fondu vždy pro každé kolo výzvy usměrňovat tematické zaměření předkládaných mikroprojektů.

V rámci 1. kola výzvy jsou vyhlášeny obě prioritní osy bez omezení. Vhodní žadatelé tedy mohou předkládat své projektové žádosti včetně všech povinných příloh, zpracované v souladu se Směrnicí pro žadatele, pouze prostřednictvím webového portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz, a to do obou níže uvedených prioritních os:

Prioritní osa 2: „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“

Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvýšení iniciativy místního rozvoje a podporu subjektů podporující místní služby zaměřené na vznik nových pracovních míst, zvýšení mobility pracovních sil, aktivity zaměřené na propagaci a zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví, v tom obnova kulturních a přírodních atraktivit.

Prioritní osa 4: „Spolupráce institucí a komunit“

Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podpora spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod.

Termíny pro 1. a 2. kolo výzvy:

1. kolo:

Dne 5.5.2016 je stanoven termín pro zahájení 1. kola výzvy pro obě prioritní osy bez omezení. Termín pro ukončení příjmu žádostí je stanoven do pátku 15.7.2016. Zasedání členů EŘV proběhne v měsíci 10/2016. Termín zasedání bude dodatečně upřesněn.

2. kolo:

Dne 16.7.2016 bude zahájeno 2. kolo výzvy pro sběr projektových žádostí. Toto kolo bude určeno pouze pro „nové žadatele“. Definice nových žadatelů je uvedena ve Směrnici pro žadatele (kap. 2.8.2).

Termín ukončení 2. kola výzvy je stanoven do středy 30.11.2016. Předpokládané zasedání členů EŘV proběhne v měsíci 3/2017. Termín zasedání bude dodatečně upřesněn.

Další informace jsou k dispozici na webovém odkazu – http://www.euro-glacensis.cz/clanky-vyhlaseni-fondu-mikroprojektu-v-euroregionu-glacensis-2014-2020.html.

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty