Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2015 - uzávěrka prodloužena

08.12.2014

Soutěž o další ročník Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany byla zahájena v úterý 2. prosince. Po osmé bude udělena mladým lidem, kteří vytvářejí projekty na podporu porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí. Lhůta pro přihlášky je prodloužena do 23. února 2015.

Cenu Karla Velikého pro mládež pořádá společně Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách a je udělována každý rok projektům, na kterých se podílejí lidé ve věku mezi 16 a 30 lety.

 

Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé lidi žijící v Evropě a nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita.

 

V minulých ročnících tak byly oceněny výměnné programy pro mládež i umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem.

 

Odměna ve výši 10.000 €

 

Tři vítězné projekty, které budou vybrány z 28 projektů nominovaných národními porotami v jednotlivých členských státech EU, získají prostředky vy výši 5 000 EUR, 3 000 EUR a 2 000 EUR. Na podzim budou jejich zástupci pozváni k návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu či Štrasburku.

 

Zástupci 28 projektů nominovaných národními porotami v jednotlivých členských státech EU obdrží pozvání na čtyři dny na slavnostní ceremoniál předání Ceny Karla Velikého pro mládež a Mezinárodní Ceny Karla Velikého města Cáchy, které se uskuteční v květnu 2015.

 

Vítězové pro rok 2014

 

Naše Evropa, dánský cestovatelský projekt, byl 27. května 2014 na univerzitě v Cáchách oceněn prvním místem v Ceně Karla Velikého pro mladé 2014. Druhé místo získal JouwDelft & Co, kongres mládeže z Holandska, jako třetí se umístil Employment4U, vzdělávací projekt z Kypru. Zástupci těchto tří vítězných projektů byli pozváni do Bruselu na 1. a 2. prosince 2014 setkat se s předsedou Schulzem a dalšími členy Evropského parlamentu.

 

Harmonogram soutěže

 

Zahájení soutěže a on-line přihlášky:

2. prosince 2014

Uzávěrka přihlášek

23. února 2015

Výběr 28 projektů národními porotami:

13. března 2015

Výběr 3 vítězných projektů evropskou porotou:

23. dubna 2015

Slavnostní vyhlášení v Cáchách:

12. května 2015

 

Kontakt

 

Constanze Beckerhoff, constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu tel. +32 2 284 430 200 32, +32 498 983 550

 

Obecné dotazy: ECYP2015@europarl.europa.eu

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty