Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Soutěž Navrhni projekt!: Příležitost pro mladé projektové manažery

09.01.2015

Měsíc prosinec je pro mladé projektové manažery z celé České republiky vyvrcholením dlouhodobých příprav na regionální kolo soutěže Navrhni projekt!. Po měsících intenzivní práce na svých projektových záměrech získají nejlepší týmy příležitost prezentovat tyto projekty i před odbornými hodnotiteli z příslušného regionu. 

V rámci regionu soudržnosti Severozápad, který se skládá z Ústeckého a Karlovarského kraje, se do soutěže přihlásilo celkem 23 projektových týmů. Laka úrovně zpracování projektů dle metodologické příručky byla nastavena velmi vysoko, proto bylo velice obtížné vybrat z nepřeberného množství inovativních a originálních nápadů ty nejlepší regionální finalisty, proto hodnotitelé využili možnosti divoké karty a místo třech postupujících týmů nechali do regionálního kola postoupit hned týmy čtyři.

Severozápad byl také prvním regionem soudržnosti, ve kterém se toto regionální kolo konalo. Na Krajském úřadě Ústeckého kraje své projektové záměry představily následující týmy:

Studenti ze Střední odborné školy logistické a Středního odborného učiliště Dalovice, jmenovitě Nikol Krompaščíková, Tereza Červeňáková, Antonín Kortus a Nikola Lekešová představili projekt Partnerské místo krajské knihovny v SOŠ logistické a SOU Dalovice, kterým upozornili na problematiku (ne)dostupnosti knihovny pro studijní účely a předložili návrh na vybudování partnerského místa stávající krajské knihovny. Tento nápad se v Dalovicích tak zalíbil, že v současné době je již ve fázi připrav budoucí realizace. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, konkrétně její studenti Lucie Bričová, Kristýna Bílková, Stanislav Galba, Viktorie Krištofová a Václav Manhart, mají zájem vybudovat pro studijní účely Malé wellnes centrum na SZŠ a VOŠ Cheb. Porota při hodnocení zejména ocenila velmi podrobný a realistický rozpočet a vizuální návrh centra ve 3D. Studenti z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem upozornili soutěžním projektem Knihovna informací o bezbariérovém přístupu na nedostatečnost a nedostupnost informací o přístupnosti turistických cílů pro osoby upoutané na invalidní vozík. Viktor Licek a Ondřej Wolf tak nabídli řešení v podobě vytvoření neziskové organizace, která bude zajišovat informovanost formou webových stránek a aplikací pro mobilní telefony. Konzervatoř Teplice vystoupila s projektem Úpravy a dovybavení stávajících učeben. Studentky Tereza Chvojková, Martina Funtíková, Regina Krchňáková, Kateřina Bambousová a Michaela Steigerová by rády využily kompetentnosti a odbornosti svých vyučujících, díky kterým je teplická konzervatoř jednou z mála, kde se dá studovat jednak obor zobcová flétna, jednak obor cembalo. Nevyhovující prostory pro výuku, ukládací prostory pro obvykle velmi drahé nástroje a nedostatek kvalitních nástrojů nedovolují konzervatoři naplno využít svých možností a založit unikátní oddělení staré hudby, které by zatraktivnilo nabídku výukových oborů teplické konzervatoře.

Odborná porota, která se skládala ze zástupců organizátora soutěže Ministerstva pro místní rozvoj ČR, paní Hany Císařové; Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, paní Zdeňky Balíčkové a Elišky Štádlerové, a zástupců z Eurocentra Karlovy Vary, pana Jindřicha Čermáka a z Eurocentra Ústí nad Labem, paní Adély Hájkové, nakonec zvolila následující umístění soutěžících:

  1. místo: Konzervatoř Teplice
  2. místo: Gymnázium Jateční Ústí nad Labem
  3. místo: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
  4. místo: Střední odborná škola logistická a Střední odborné učiliště Dalovice

Vítězům a dalším umístěným gratulujeme! Nepostoupivším přejeme mnoho úspěchů v příštím ročníku soutěže!

 

 

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty