Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Navrhni projekt - soutěž pro všechny studenty středních škol!

Celorepubliková soutěž Navrhni projekt, kterou už třetím rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj pro středoškoláky a jejich pedagogy, pokračuje i letos. Své soutěžní projekty můžete zasílat až do 30. listopadu. Vyhrát můžete tablety, elektronické čtečky, ultrabooky, nebo jinou ze zajímavých cen. 

 

Podstatou této soutěže je stejně jako v minulých ročnících vypracovat projekt, který se bude co nejvíce podobat projektům, jež mají v reálném životě šanci získat evropské dotace. Tématem projektu se může stát plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, vědu a výzkum a další oblasti rozvoje ve Vašem regionu nebo rovnou v celé ČR! Soutěž je určena pro studenty středních škol.

S přípravou projektu Vám pomůže koordinátorka Eurocentra Ústí nad Labem nebo speciálně vytvořená metodologická příručka a informační brožura (bude přiložena v nejbližší době), kde najdete informace o typech fondů EU, jednotlivých oblastech podpory i rady, jak se v budoucnu stát skutečným žadatelem.

Soutěž Navrhni projekt

CO MَETE VYHRÁT

Všichni členové týmu mohou vyhrát praktické ultrabooky, tablety, elektronické hlasové čtečky, průvodce evropskými metropolemi a další ceny. V průběhu hlavní soutěže proběhne řada kvízů a losování, ve kterých jsou také připraveny zajímavé odměny. Pro představu, co vše můžete vyhrát, se podívejte zde.

KDO MَE SOUT̎IT

Soutěžit mohou dvou až pětičlenné týmy studentů z jedné třídy/střední školy/regionu soudržnosti za pomoci pedagoga (na tým 2 - 5 studentů připadá 1 pedagog). Zapojit se mohou studenti jakékoli střední školy – státní i soukromé, humanitní i přírodovědné, technické i umělecké či jinak odborné.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Úkolem soutěžících je navrhnout projekt pro rozvoj regionu, kde žijí, nebo studují, nebo celé ČR, spolufinancovaný z fondů EU. Naším záměrem je vybídnout studenty, aby se sami nebo za podpory pedagogů rozhlédli po svém okolí a zamysleli se, co by mohlo fungovat lépe. Aby mohl vzniknout projekt, je třeba, aby svůj nápad zařadili do oblasti podpory, kterou skutečně dotují fondy EU: cestovní ruch, podnikání a konkurenceschopnost, výzkum a vývoj, vyšší kvalita a lepší dostupnost veřejných služeb, životní prostředí, doprava, vzdělávání, lidské zdroje a sociální soudržnost.

Svůj projekt studenti popíší do projektové šablony, která bude k dispozici na webu. Vedle samotné šablony mohou do projektu zahrnout také fotografie výchozího stavu, výpočty, SWOT analýzy s vysvětlením silných a slabých stránek projektu i jednoduché nákresy či vizualizace. Osnovu, která je zjednodušenou formou skutečné projektové žádosti, jíž vyplňují žadatelé o fondy EU, a která Vám bude oporou při tvorbě Vašeho projektu, naleznete zde.

POMOC S NÁVRHEM

Studenti si vyberou pedagoga, který jim pomůže s návrhem projektu a stane se součástí jejich týmu. V případě, že je tým složený ze studentů různých škol, členem týmu bude pouze jeden pedagog ze kterékoli zapojené školy. Připraveni pomoci studentům budou koordinátoři sítě Eurocenter v každém krajském městě. Kontaktovat nás můžete na hajkova@euroskop.cz.

HODNOCENÍ

Studentské projekty budou hodnotit koordinátoři Eurocenter, zástupci Řídících orgánů regionálních operačních programů (ŘO ROP), kteří posuzují skutečné projektové žádosti o dotace, a představitelé Ministerstva pro místní rozvoj. Všichni hodnotitelé se budou řídit následujícími kritérii:

1. přínosy projektu pro daný region nebo celou ČR
2. udržitelnost
3. originalita a inovativní přístup
4. rozpočtový plán a výše požadované dotace

FORMÁT PROJEKTU

V oblasti dotací fondů EU představuje projektová žádost klíčový dokument, který rozhodne, zda nakonec získáte finance z evropských fondů či nikoliv. Vaším soutěžním úkolem je vyplnit zjednodušenou formu skutečné projektové žádosti.

PRAVIDLA SOUT̎E

Kompletní informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách soutěže: www.navrhniprojekt.cz či ke stažení níže.

HARMONOGRAM SOUT̎E

Soutěžící týmy zašlou projekty opatřené podpisem pedagoga a razítkem školy elektronicky na e-mailovou adresu krajského Eurocentra do 30. listopadu 2014.Pracovníci Eurocenter vyberou ze všech zaslaných projektů tři, které postoupí do celkem sedmi regionálních kol soutěže, ve kterých autoři představí své návrhy porotě složené ze zástupců ŘO ROP, MMR a Eurocenter formou prezentací. Každá regionální porota vybere nejlepší projekt v daném regionu soudržnosti, který postoupí do celostátního finále. Regionální kola se uskuteční v době od 1. do 12. prosince. Ve finále, jenž proběhne v lednu příštího roku, se utká celkem sedm autorských týmů, které své projekty s vypořádanými připomínkami z prvního kola představí ve druhém kole prezentací porotě složené z představitelů/zaměstnanců MMR. Finálová porota určí absolutního vítěze soutěže.

I v letošním ročníku bude fungovat divoká karta poroty, která v případě velmi kvalitních projektů na krajské či regionální úrovni umožní účast až 4 týmů v regionálním, resp. až 8 týmů v celostátním kole.

Poslední den pro elektronické odeslání projektů: 30. 11. 2014
Regionální kolo soutěže v Ústí nad Labem (porota ROP, MMR a EC): 1. 12. 2014 (!)
Finálové prezentace nejlepších regionálních týmů a předání cen (porota MMR): leden 2014 (termín bude upřesněn)

CENY DO SOUT̎E

Autoři nejlepších projektů na regionální i celostátní úrovni obdrží atraktivní ceny, které získají nejen všichni členové týmu, ale také jejich pedagog. Vedle toho odměníme každý zaslaný projekt.

Regionální kola:

1. místo: tablety

2. místo: elektronické hlasové čtečky

3. místo: turistický průvodce evropskými státy a metropolemi

Celostátní finále:

Vítězný tým celostátního finále a jeho doprovázející pedagog získají ultrabooky.

 

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY KE STAŽENÍ:

Informace pro učitele Navrhni projekt 2014 

Informace pro studenty Navrhni projekt 2014 

Metodologická příručka

Informace o operačních programech 2014 - 2020 

Kontrolní checklist 

Čestné prohlášení 

Jak probíhá hodnocení Vašeho projektu

Příklad projektu do soutěže Navrhni projekt - Cyklostezka Pardubice-Hradec

Příklad projektu do soutěže Navrhni projekt - Zvýšení zaměstnanosti osob s lehkou mentální retardací

V případě zájmu o konzultaci soutěžního projektu či seminář na Vaší škole na téma Fondy Evropské unie nás neváhejte kontatovat na adrese: hajkova@euroskop.cz 

Těšíme se na návrhy Vašich projektových záměrů!

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty