Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Evropský týden mládeže v Ústeckém kraji

11.06.2013

V uplynulém týdnu, tedy od 26. května do 2. června, probíhal již šestý ročník Evropského týdne mládeže 2013. Národní agentury zajišující program Mládeže v akci k této příležitosti organizují mnoho aktivit a událostí právě pro tuto cílovou skupinu.

V Ústí nad Labem se ve čtvrtek 30. května konala akce Já, občanem EU?, která měla za cíl povzbudit u účastníků evropskou identitu a diskutovat nad tématem evropského občanství. Tato událost České národní agentury Mládeže v akci proběhla ve spolupráci s YMCA právě v tomto krajském městě.

Program Mládež v akci představuje jeden z mnoha programů Evropské unie, který se zaměřuje na volnočasové aktivity mladých lidí. Především se zaměřuje na mezinárodní výměny teenagerů, Evropskou dobrovolnou službu a jiné mládežnické iniciativy a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Přestože je tento program určen mladým lidem ve věku 13-30 let, jež mají trvalé bydliště v jedné z 33 zemí programu a dalších partnerských zemí, hlavní cílovou skupinou jsou lidé ve věku 15-28 let, a to bez ohledu na úroveň vzdělání, sociální či kulturní původ. Program je taktéž určen pro pracovníky s touto cílovou skupinou. Rozpočet tohoto programu, který činí 885 milionu eur, je určen pro mladé lidi a neziskové organizace k naplňování cílů tohoto projektu. Mezi tyto cíle patří:

  • Posílit zapojení mladých lidí do společnosti.
  • Rozvíjet a podporovat u nich toleranci, solidaritu a přispět tak ke zvýšení sociální soudržnosti EU.
  • Podpořit vzájemné porozumění mezi mladými lidmi z různých zemí.
  • Přispět k rozvoji systémů podporujících aktivity mladých lidí a kompetencí neziskových organizací působících v oblasti mládeže.
  • Podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže (Program Mládež v akci 2013).


Česká národní agentura programu Mládež v akci se primárně zaměřuje na čtyři typy akcí. Akce 1 „Mládež pro Evropu“ si klade za cíl posilovat podporu aktivního národního a evropského občanství prostřednictvím vytvoření projektu zaměřeného na místní komunitu, či na projekt více skupin z různých zemí programu. Mezi projekty podporované na národní úrovni, tj. decentralizované projekty, patří akce výměny mládeže, iniciativy mládeže a projekty participativní demokracie. Projekty podporované na evropské úrovni, tzv. centralizované projekty, posilují vazby mezi těmito dílčími akcemi a umožňují šíření výsledků do praxe. Akce 2 nesoucí název „Evropská dobrovolná služba“ (EDS) umožňuje mládeži zapojit se do dobrovolnických projektů konaných v zemích programu a v dalších partnerských zemích, a to jak individuálně, tak ve skupině dobrovolníků. „Mládež ve světě“, tedy akce 3, umožňuje institucím zapojeným do práce s mládeží získat prostředky pro podpoření dialogu, vzájemné tolerance, interkulturního povědomí mezi zeměmi EU a dalšími partnerskými zeměmi. Tato akce mimo jiné nabízí praktické stáže u jiné evropské partnerské organizace, studijní pobyty, či vytváření partnerských sítí v rámci programu Mládež v akci. „Systémy na podporu mládeže“ jsou zaměřeny na podporu pracovníků s mládeží a na rozvoj kvality samotného programu na evropské úrovni. Podporuje vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží, organizace působící v oblasti mládeže na evropské úrovni, či zkvalitnění a inovaci přístupů k činnosti zaměřené na mládež a mnoho dalších aktivit. Pátá akce „Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže“ umožňuje institucím například organizovat setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku.

Bližší informace o uvedeném programu je možné nalézt na webových stránkách www.mladezvakci.cz.

Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty