Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Informační kampaň k 20. výročí jednotného trhu v EU

01.11.2012

Dne 18. 10. 2012 se v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem uskutečnil odborný seminář k 20. výročí jednotného trhu v EU.

Jednotný vnitřní trh se začal rýsovat od roku 1987, kdy byl uzavřen Jednotný evropský akt, který stanovil dokončení Jednotného vnitřního trhu do konce roku 1992. Cílem Jednotného vnitřního trhu je zvýšení a udržení ekonomické prosperity a stále užší spojení evropských národů. Jednotný vnitřní trh zajišuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu mezi vnitřními hranicemi členských států EU. Zároveň bílá kniha definuje překážky volného pohybu, mezi které jsou řazeny fyzické, daňové a technické bariéry. Pod pojmem fyzických bariér si lze představit administrativní náročnost (kontroly na hranicích, statistika, atd.), mezi technické bariéry patří velká odlišnost národních předpisů a mezi daňové překážky lze zařadit rozdíly v sazbách nepřímých daní.

Posluchači se zároveň dozvěděli praktické informace o studiu a práci v EU. Také byli informováni o Europassu a uznávání kvalifikací v EU. Dále zjistili, jak se mohou bránit jako spotřebitelé členské země EU.

Zájemci o studium v členské zemi EU se mohou přihlásit do několika studijních programů, kam patří například program ERASMUS či COMENIUS. V rámci těchto programů mohou studenti vyjet na studijní pobyt do zahraničí, přičemž náklady jsou jim hrazeny z fondů EU. Pro zájemce o pracovní příležitost v členském státě EU je důležité, aby věděli, co je to Europass. Jedná se o jednotný dokument, který obsahuje 5 částí - životopis, mobilitu, jazykový pas, dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení. Uchazeč o pracovní místo nemusí nutně připojovat všechny části Europassu. Lze využít jen některé z těchto 5 částí. Předložení tohoto dokumentu zjednodušuje transparentnost kvalifikace v rámci zemí EU, EHP a Švýcarska.

Dále se zúčastnění dozvěděli cenné rady pro nákup zboží z členských zemí EU, o reklamacích zboží, odstoupení od kupní smlouvy, vrácení DPH u osobních automobilů, atd.
Tento seminář byl velice úspěšný. Zúčastnilo se ho celkem 80 posluchačů, kteří si odnesli cenné rady a informace. Tímto bychom chtěli jménem Eurocentra Ústí nad Labem poděkovat za jejich hojnou účast.

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty