Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Studenti středních škol z Ústeckého kraje zasedli do poslaneckých lavic Evropského parlamentu

Téma "Lisabonská smlouva" přineslo vítězství Střední škole ze Štětí.

Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s Evropským parlamentem mládeže připravilo pro středoškolské studenty projekt s názvem „Staň se na den poslancem Evropského parlamentu". Simulace jednání europoslanců se konala 26. května 2009 v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Cílem celorepublikového projektu určeného vyšším ročníkům středních škol bylo zvýšit povědomí o fungování Evropského parlamentu a prostřednictvím simulace jednání se vžít do role poslance. Studentům tak byla poskytnuta možnost vyzkoušet si své prezentační dovednosti, schopnost diskuze a argumentace a další komunikační aktivity, které jsou neodmyslitelně spjaty s politickým vystupováním.

Účast na simulaci jednání byla podmíněna splněním několika náležitostí. Do projektu byli vybráni studenti, kteří úspěšně vyřešili kvíz týkající se problematiky Evropské unie a předložili nejzdařilejší esej na zadané téma. Do pomyslných poslaneckých lavic pak usedlo celkem 27 studentů z 9 středních škol Ústeckého kraje. Každý tým byl složen ze tří členů, kteří si mezi sebe rozdělili roli "poslance", "asistenta" a "lobbisty". Simulace vycházela z reálného prostředí Evropského parlamentu, proto si studenti mohli zvolit politickou frakci, za kterou budou jednat a jejíž postoje budou v průběhu jednání hájit.

V odborné porotě, která bedlivě sledovala celý průběh simulovaného jednání, zasedl Dominik Drašnar (Evropský parlament mládeže), Helena Berdychová(Úřad vlády ČR, OEZ)) a Eva Bartůňková (vedoucí Eurocentra Ústí nad Labem). Nesnadným úkolem poroty bylo hodnotit vystoupení jednotlivých poslanců i vzájemnou týmovou spolupráci. Hodnotícími kritérii byla například odborná připravenost studentů, komunikační dovednosti, schopnost a správnost argumentace nebo kultura vystupování.

Hlavním tématem, jež měli studenti projednávat, byla otázka přijetí Lisabonské smlouvy. Celodenní program byl rozvržen do několika částí. V první části samotné simulace vystoupili ,,poslanci" se svým stanoviskem k dané problematice. V druhé části simulace jednotlivé frakce reagovaly na názory ostatních frakcích. Po krátkém separátním jednání politických frakcí představili předsedové politických skupin svá usnesení. Na základě závěrečného společného usnesení proběhlo veřejné hlasování. Usnesení navrhující témata k Lisabonské smlouvě nebyla přijata všemi frakcemi.

V závěru programu proběhlo vyhodnocení simulace a vyhlášení vítězného týmu, kterým se stali studenti Střední školy ze Štětí. Tento tým ve složení Jiří Malák, Daniel Spilka a Adéla Štětinová prezentoval frakci Evropské nezávislé (IND/DEM).

Fotodokumentaci ze simulace jednání v Evropském parlamentu naleznete v sekci "Fotogalerie" nahoře v pravém rohu tohoto článku. 

 

Fotogalerie

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty